Regulamin

Warunki współpracy
§ 1. Informacje

BR-AR Marzena Czaplicka z siedzibą w Radzyminie, ul. Wróblewskiego 2D, 05-250 Radzymin NIP 762-13-71-015, Regon 15473534, zwany dalej Sprzedającym jest właścicielem serwisu internetowego. Zawartość w/w serwisu internetowego nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego a jedynie jest zaproszeniem do składania zapytań ofertowych. BR-AR realizuje zamówienia dokonywane przez firmy i instytucje. Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej. Wszystkie podane na w/w stronie ceny, są cenami netto i nie zawierają podatku Vat ( 23%) ani kosztów znakowania.

§ 2. Składanie zamówień

• Zamówienia należy składać pisemnie: pocztą email na adres info@br-ar.pl
• Czas realizacji zamówienia jest uzgadniany indywidualnie.
• Zamówienie jest przyjęte do realizacji dopiero w chwili kiedy pracownik BR-AR Marzena Czaplicka prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
• Wysłane potwierdzenie zamówienia przez handlowca jest przedstawieniem warunków realizacji składanego zamówienia. Klient składając zamówienie w BR-AR Marzena Czaplicka, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi warunkami współpracy i w pełni je akceptuję.
• Każdorazowa zmiana warunków realizacji zamówienia lub anulowanie zamówienia powinna być dokonywana w ciągu 24h (nie dotyczy zamówień Last Minute) od przesłania potwierdzenia zamówienia i przekazywana w formie pisemnej.
• Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku, jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %.
• Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.
• W przypadku pierwszego zamówienia wymagany jest aktualny wyciąg z CEDIG wraz z akceptacją warunków współpracy.
• W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją – koszty przygotowalni i opracowania graficznego, inne
• Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą dokonania wypalenia zamówionych materiałów ( dotyczy ceramiki reklamowej )czy wykonania nadruków lub innej formy znakowania.
• Minimalna wartość zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej to 500 zł netto.
• O ile indywidualne ustalenia ze Sprzedającym nie mówią inaczej – w przypadku nowych klientów, pierwsze zamówienia będą realizowane po uprzednim dokonaniu przedpłaty w wysokości 100 % wartości brutto zamówienia na co zostanie wystawiona faktura VAT. W przypadku braku wpłaty zamówienie nie będzie realizowane.
• BR-AR Marzena Czaplicka nie ponosi odpowiedzialności za gotowe projekty graficzne przesłane przez kupującego.
• BR-AR Marzena Czaplicka nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.

§ 3. Warunki realizacji zamówień na ceramikę reklamową

• Warunki realizacji zamówień na ceramikę reklamową znajdują się na stronie br-ar.porceline.pl

§ 4. Ceny, promocje i rabaty

• Wszystkie wyświetlane na stronie ceny są cena netto ( bez VAT ) i nie zawierają kosztów znakowania ani transportu.
• Koszty znakowania każdorazowo będą indywidualnie ustalane z kupującym
• Promocje widoczne na stronie obowiązują w określonych przedziałach czasowych lub do wyczerpania zapasów.
• Sprzedający ma prawo do zmiany cen w ciągu dnia.
• Stosowane w sklepie rabaty nie podlegają sumowaniu.

§ 5. Terminy realizacji

• Standardowo zlecenia realizowane są w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wizualizacji plus czas transportu.
• Istnieje możliwość skorzystania z ofert specjalnych: – „Last minute” – realizacja zamówienia w ciągu 5 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych. – Fast track – realizacja zlecenia w czasie 48 godzin. Oferta dotyczy tylko wybranych produktów, po wcześniejszej konsultacji z działem handlowym firmy BR-AR Marzena Czaplicka.
• Firma BR-AR Marzena Czaplicka zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy BR-AR Marzena Czaplicka (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

§ 6. Warunki płatności

• O ile indywidualne ustalenia ze sprzedającym nie mówią inaczej – przed realizacją zamówienia niezbędne jest wpłacenie przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia brutto. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający wystawi fakturę VAT.
• Płatności należy dokonać na poniższe dane:
BR-AR Marzena Czaplicka
ul. Wróblewskiego 2D
05-250 – Radzymin
Numer konta : Millenium 87 1160 2202 0000 0003 5896 1997
W tytule przelewu należy podać numer faktury proforma lub numer zamówienia.
• Dla stałych klientów ofertujemy odroczone terminy płatności.
• BR-AR Marzena Czaplicka zastrzega sobie prawo własności zamawianego towaru do chwili uiszczenia przez zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

• § 7. Warunki dostawy towaru

W przypadku zamówień o wartości poniżej 2000 zł netto, koszt transportu do siedziby zamawiającego lub innego wskazanego przez niego miejsca, pokrywa kupujący.
• W przypadku zamówień o wartości powyżej 2000 zł netto, koszt transportu pokrywa sprzedający.
• Na terenie kraju przesyłki wysyłane są firmą kurierską – koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
• Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada firma kurierska. Kupujący powinien w obecności kuriera dokonać sprawdzenia przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych towaru – zamawiający powinien zgłosić ten faktu kurierowi i wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny dostarczony przez kuriera.
• Wszelki reklamacje dotyczące uszkodzeń lub braków towaru ujawnione po dostarczeniu towaru przez kuriera nie będą uwzględniane.
• BR-AR Marzena Czaplicka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
• Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
W każdym przypadku to sprzedawca ustala dokładną ilość zamawianych produktów, może ona się różnić zaledwie o kilka sztuk od rzeczywistego zamówienia. Wynika to ze sposobu pakowania produktów.
Klient każdorazowo po otrzymaniu towaru jest zobowiązany do sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. W przypadku niezgodności towaru ze specyfikacją zamówienia, klient powinien nie później niż w ciągu 2 dni roboczych powiadomić o tym fakcie pracowników BR-AR Marzena Czaplicka.

§ 8. Asortyment

• BR-AR Marzena Czaplicka dokłada wszelkich starań aby wszystkie podawane na stronie informacje dotyczące oferowanych produktów nie zawierały żadnych błędów.
• Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisach produktów dostarczonych przed dostawców.
• Sprzedawca ma prawo do wprowadzenia lub wycofania produktu z oferty w ciągu dnia

§ 9. Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia oznacza pełną akceptację wszystkich warunków opisanych na stronie br-ar.pl , br-ar.porceline.pl, www.br-ar.persona.gift
W przypadku sporów których nie udało się rozwiązać na drodze obopólnego porozumienia, rozstrzygane one będą przez sąd właściwy dla BR-AR Marzena Czaplicka.
BR-AR Marzena Czaplicka zastrzega sobie prawo do wykorzystania logotypów, znaków firmowych kupujących składających zamówienia oraz oznakowanych i wyprodukowanych produktów do celów marketingowych. Wszelkie materiały przekazane przez kupującego nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim chyba, że jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
BR-AR Marzena Czaplicka ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
Wszelkie spory, których stroną będzie BR-AR Marzena Czaplicka, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy do siedziby firmy BR-AR Marzena Czaplicka tj. Sąd Reonowy w Wołominie